ARMATÚRY JAFAR, s.r.o
Švábska 47
080 01 Prešov 5

 
Prevádzka - sklad:
K Surdoku 25,
080 01 Prešov
Tel.:        +421 51 759 4562
Tel/Fax: +421 51 772 0680
e-mail: jafar@jafar.sk,
            armaturyjafar@azet.sk


Fabryka Armatur JAFAR S.A.
ul. Kadyiego 12
38-200 Jasło
Polska
tel: +48 13 44 290 41  ; +48 13 44 296 20
mail: jafar@jafar.com.pl
 
 
Tel: +421 51 759 4562
JAFAR S.A.
Przysieki 87, 38-207 Przysieki

Kontaktné údaje