Fabryka Armatur Jafar S.A. , ktorá sa nachádza v juhovýchodnom Poľsku, je lídrom v rozsahu výroby a predaja liatinových armatúr pre pitnú vodu, odpadovú vodu a zemný plyn na poľskom trhu a čoraz častejšie dodáva aj na množstvo zahraničných trhov.
Výrobky Jafaru sú orientované na široko zameraných odberateľov a komunálnych užívateľov, ako stavebných , tak aj priemyselných. Jafar ponúka svoje výrobky v štandardných a aj vo zvýšených parametroch využitia.
Zlieváreň Jafar – patrí medzi najmodernejšie objekty svojho druhu v Európe – ako aj obrábacie závody, či moderná prášková lakovňa a to všetko umožňuje výrobu výrobkov v najlepšej svetovej kvalite.


 
Spoločnosť bola založená v roku 1953 ako Terenowe Zakłady Metalowe a vznikla na základoch existujúceho neveľkého strojárskeho závodu z konca 19. storočia, ktorý bol základom dnešnej spoločnosti „Fabryka Armatur Jafar S.A.”. Počas rokov sa postupne menila organizačná forma, tak i stupeň modernizácie výrobkov firmy - od predvojnovej strojárskej dielne do štátneho podniku sériovej výroby, až do dnešnej modernej spoločnosti, vo forme zamestnaneckej akciovej spoločnosti spájajúcej odvahu, vedu, spoločnú vášeň i ambície majiteľov a zamestnancov. 
Od počiatku existencie sa základ spoločnosti nachádza v juhovýchodnej časti Poľska, neďaleko mesta  Jasło. Aktuálne sa hlavná výroba realizuje v dvoch závodoch lokalizovaných v  Skołyszyne i Przysiekach. Vo všeobecnosti je Jafar jednou z mála firiem pracujúcich v tomto odvetví, ktorá proces projektovania a predovšetkým výrobu hlavných výrobkov vykonáva vo vlastných zlievárenských i strojárskych závodoch lokalizovaných v Poľsku. Jafar má aktuálne jednu z najmodernejších zlievárni strednej veľkosti v Európe, ale predovšetkým Jafar je nesporný líder v rozsahu výroby a predaja liatinových armatúr pre pitnú vodu, odpadovú vodu – splašky a zemný plyn v Poľsku.Vysoká kvalita výrobkov a neustále vylepšovanie výrobkov a výroby, umožnila firme zaujať vedúcu pozíciu medzi výrobcami na poľskom trhu. Popri rozumnom využívaní technologických kapacít a vedomostí získaných počas rokov pôsobenia na trhu, Jafar získal aj uznanie mnohých zahraničných firiem. Aktuálne okolo 40 percent predávaných výrobkov je exportovaných do vyše 30 krajín sveta. Najdôležitejšie exportné trhy máme v Rusku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Egypte a Rumunsku. Z niekoľkých informácií od zákazníkov vieme , že časť zakúpených výrobkov je reexportovaná medzi inými aj do krajín v Perzskom zálive a v strednej Ázii.
Na zahraničných trhoch Jafar jednak pracuje cez siete distribútorov tak tiež aj prostredníctvom svojich založených zahraničných spoločnosti (v Rumunsku, na Slovensku, na Ukrajine, v Nemecku či v Maďarsku). Stratégia rozvoja firmy vytvára možnosť ďalšej expanzie jednak v Európe ako aj v regióne MENA (The Middle East and North Africa region
- Stredovýchodná Ázia a Severná Afrika).

V období posledných niekoľko rokov fabrika Jafar bola úspešne vynovená a zmodernizovaná. Jafar stále investuje do vynovenia strojového parku na obrábanie liatiny, rezanie materiálov vodným lúčom a zváracej techniky. Hlavne práškovacia linka umožnila dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchovej úpravy armatúr , čo potvrdzujú získané certifikáty. Avšak najdôležitejšou investíciou posledných rokov bolo vybudovanie novej zlievárne na liatinu. Je plne automatizovaná , ekologická, efektívna a preto umožňuje vyrábať odliatky najvyššej kvality.
Momentálne bol vybudovaný a vynovený logistický expedičný sklad a nové kancelárske priestory. Ich realizácia prebehla v roku 2017.
Aktuálne  Jafar vyrobí a predá vyše 400 tisíc výrobkov za rok. Najpredávanejšími výrobkami sú posúvače, ventily, hydranty a klapky.Fabryka Armatur JAFAR S.A. je jednou z väčších spoločností v regióne. Vzťahy so subdodávateľmi, miestnymi obyvateľmi, ktorí sú často zamestnancami firmy, aj vzájomná dôvera a kvalita života zabezpečujú, že Jafar podporuje rozmanité miestne iniciatívy, ako  dofinancovanie vybraných  spoločných prevádzok, miestnych športových klubov, škôl či materských škôl. Zaujímavé sú tiež iniciatívy spojené s podporou rozvoja kultúry – napr. V roku 2015 Jafar podporil vydanie dvoch hudobných CD skupín pochádzajúcich z regiónu.
Dobrým príkladom spolupráce a angažovania sa Jafaru je prospoločenská činnosť v Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców, ktorého cieľom je povzbudzowanie lokálnych hospodárskych aktivít a pomoc miestnym podnikom.
Jafar je firma s veľkým zmyslom k regionálnej oddanosti  a spoločnej zodpovednosti.