1850 Vodomerná šachta KAJMA II mrazuvzdorná

Vodovodné armatúry  

More data after login in the client panel.
Teleso šachty je vyrobené z PVC s otvoreným dnom brániacemu výtlačným silámv zemi s vysokou úrovňou hladiny spodných vôd.Vodomerná zostava je umiestnená v odpovedajúcej výške umožňuje montáž a demontáž z úrovne terénu. Využitíe geotermických vlastností zeme, zateplenie telesa s polyuretánovou penou garantuje udržanie dostatočnej teploty v šachte aj v zimnom období. Možnosť montáže v teréne s vysokou úrovňou hladiny spodných vôd – vodomer je umiestnený 30cm pod vrchným poklopom (úroveň zeme)
Vodomerná zostava má štandardne spojky na pripojenie vodomera DN20 a spojky PEDN32. Šachta je zvonku pokrytá plastovým materiálom. Upevňuje bezpečnosť užívateľa. Všetky časti sú odolné proti korózii.

Application


Umožňuje odpočet číselníka vodomera mimo pozemku užívateľa a chráni inštaláciu vodomeru pred mrazom, Tesnosť je zabezpečená pri nízkom aj vysokom tlaku

 

Assembling

Pripojenie do vodovodnej siete s možnosťou odpočtu vodomeru mimo pozemku užívateľa. Doporučujeme umiestniť v trávnatých porastoch alebo chodníkoch. V prípade umiestnenia do cestnej komunikácie je potrebné šachtu zabezpečiť poklopom DN 600 zodpovedajúcej záťaže