Ponúkame rôzne druhy protipožiarnych armatúr, hydranty, posúvače, klapky a iné príslušenstvo. Sme bezprostredným výrobcom nami vyrábaných výrobkov, máme vlastnú zlieváreň pre  liatinu, strojový park , skúšobné laboratóriá a rad preverených dodávateľov garantujúcich najvyššiu kvalitu dodávaných materiálov. Máme silnú pozíciu na medzinárodných trhoch s protipožiarnou armatúrou, čoho garanciou sú získané certifikáty a doporučenia.