Ponúkame široký sortiment priemyselných armatúr so širokým využitím. Napríklad komponenty do priemyselných potrubných rozvodov ako: klapky, kovotesniace posúvače, upchávkové posúvače a strmeňové posúvače používané do rozvodov tekutých, plynných a tuhých látok (médií). Ponúkame tiež projektovanie, skúšobné výrobky a výrobu rôznych častí armatúr na objednávku. V rôznych typoch posúvačov sú zamontované rôzne druhy tesnení typu kov/kov, v závislosti od materiálu, ktorý bol použitý. Môže to byť bronz, nerezová oceľ alebo mosadz. Výber odpovedajúceho kovu dovoľuje  dosiahnuť odpovedajúce parametre práce posúvačov v závislosti od teploty, tlaku, tepelného a mechanichého namáhania, vystavenie korózii a podmienky využitia podľa použitého média. Naše výrobky sú vhodné na splnenie vysokoštandardných požiadaviek v priemysle, všetky prešli prísnymi skúškami a majú predpísané certifikáty kvality, čo vplýva na  spoľahlivosť fungovania, vysokú bezpečnosť a dlhú životnosť realizovaných sietí. Ako bezprostredný výrobca s mnohoročnými skúsenosťami a vedomosťami z brandže, poskytujeme profesionálnu pomoc a technické poradenstvo.