Fabryka Armatur Jafar s.a. ponúka široký sortiment vodovodných armatúr umožňujúcich odber vody. Vyrábané armatúry umožňujú realizácie malých aj veľkých investícií.  Nájdete tu výtokové stojany, ventily, posúvače, klapky, domové prípojky a iné potrebné príslušenstvo vyrobené vo vysokej kvalite z sivej liatiny i tvárnej liatiny. Všetky výrobky prešli dôkladnou kontrolou kvality a získali právom požadované certifikáty, ktoré im dovoľujú bezpečné použitie vo vodovodnej sieti.