Hlavným zameraním F.A. JAFAR S.A. je výroba a distribúcia širokého rozsahu výrobkov používaných v dodávkach vody, v zavlažovacích systémoch, v čističkách odpadových vôd, v úpravniach vody, v rozvodoch plynu, v regulačných staniciach plynu, v prečerpávacích staniciach a v protipožiarnych systémoch.

Základným cieľom je výroba výrobkov na takej úrovni kvality, ktorá splní požiadavky a očakávania našich zákazníkov.

Od počiatku vidíme spokojnosť v orientácii na splnenie očakávaní našich zákazníkov, v neustálom rozvoji organizácie, technológie a kvality a tiež v zaangažovaní našich zamestnancov.

Jafar  je firma hľadiaca do budúcnosti!

 

Fabryka Armatur JAFAR S.A.

Fabryka Armatur JAFAR S.A. sa nachádza
v juhovýchodnom regióne Poľska. Spoločnosť vznikla v roku 1953 pod názvom Terenowe Zakłady Metalowe.
 


Závod bol  postupne vynovený a zmodernizovaný. História činnosti je spojená so sortimentom výrobkov liatinových i z farebných kovov. Výroba sa realizuje vo dvoch závodoch , ktoré sú v Skołyszyne a v Przysiekach.
 

V roku 1994 počas privatizácie si zamestnanci závodu nakúpili akcie privatizovanej spoločnosti a firma prešla do formy súkromného vlastníctva ako akciová spoločnosť.

Fabryka Armatur Jafar sa špecializuje na výrobu liatinových armatúr pre pitnú vodu, zemný plyn i odpadovú vodu a tiež vyrába sanitárne armatúry a domové prípojky. Vysoká kvalita výrobkov a neustále zavádzanie nových riešení umožnilo zaujať vedúcu pozíciu na domácom trhu. Armatúry JAFAR získali tiež uznanie zahraničných odberateľov.

Aktuálne około 50 percent výrobkov sa exportuje do 30 krajín.

Najdôležitejšie zahraničné trhy sú v Rusku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a v Egypte.
Od januára 1999 firma je držiteľom Systému riadenia kvality ISO 9001.
Kvalita je garanciou úspechu našej spoločnosti.