Ponúkame rôzne druhy armatúr pre rozvody zemného plynu: klapky, posúvače, filtre, guľové kohúty a iné nevyhnutné príslušenstvo na podzemné siete, ktoré umožňujú správnu montáž a bezporuchovú prevádzku rozvodov zemného plynu. Vyrábame armatúry najvyššiej kvality z liatinových odliatkov, so zvýšenou pozornosťou o najmenšie detaily, vďaka čomu sú následne budované inžinierske siete tesné a bezpečné. Všetky naše výrobky prešli kontrolou kvality a majú požadované certifikáty umožňujúce realizáciu stavieb inžinierskych sietí.