8005 Nadzemný hydrant s podvojnym uzatvorením

Požiarne armatúry  

More data after login in the client panel.
Samočinné úplné odvodnenie vo chvíli úplného uzatvorenia prietokuu. Koeficient Kv > 80m³/h - ( pre 1x65); Kv > 140m³/h - ( pre2x65);
Čas odvodnenia < 15 min. Zostatok vody < 100 ml (preDN80)
Nerezové vreteno s valcovaným závitom a spojené s prírubou vretena, Tesnenie vretena o-ringové, pásmo o-ringového tesnenia zátky odseparovanej od média
Antikorózna ochranná vrstva na báze epoxidovej živice odolnej UV, minimum 250 µm podľa normy PN-EN ISO 12944-5
Pracovný tlak PN16

Application

V rozvodoch pitnej vody, požiarnej vody v rozmedzí teplôt do +50°C